trường học thân thiện học sinh tích cực

Thông tin chi tiết:
Lại Thị Hà
Hiệu trưởng Lại Thị Hà
Ngày tháng năm sinh 30/10/1966
Giới tính Nam
Điện thoại 0984957345
Mạng xã hội